Månadens bilete

Månadens bilete har fritt tema, og vinnaren blir stemt fram på medlemsmøte.

NB! Innsendinga må skje seinast dagen før møte for å kome med.

Send inn bilde til mb@kameraklubb.org